Hjem

Vandværket forsyner 137 husstande.

Vandværket er privat ejet af samme137 husstande.

59 er nu tilmeldt emailservice ved planlagte driftsstop

Nyheder

22 maj 2018.

 

Persondataforordningen GDPR

Åes vandværk skal ligesom alle andre virksomheder og foreninger have styr på sine data og kunne dokumentere hvilke data vi har og hvordan de opbevares. Det har vi efterfulgt efter bedste evne under menupunktet "Persondata" i venstre side. Træder i kraft den 25 maj 2018.

Arbejdet er ikke gjort med de to dokumenter I nu kan se under "Persondata" - der er udarbejdet flere dokumenter med adskellige hensigtserklæringer, ligesom der er lavet et dokument "databehandleraftale" med Midtregnskab som står for opkrævninger, flytninger osv.

 

Horsens Vandråd.

Åes Vandværk er nu med i en sammenslutning af vandværker i Horsens Kommune.

Et fællesskab hvor vi kan lave fælles aftaler om fælles aftaler omkring indkøb af f.eks. vandure, og prøvetagningsaftaler.

Ligesom vi kan drage fordele af fælleslydende beredskabsplaner og regulativer.

 

Nye takster.

Se under menupunktet "TAKSTER"

 

Nyt Regulativ.

Se under menupunktet "REGULATIV"

 

Drift

 

Normal.

 

18/10 - 2017

Det har sikkert ikke forbigået manges opmærksomhed, at der den sidste tid har været vandværker, som er ramt af fortidens synder, i form af pesticider eller pesticiderester.

Vi har fået vores vand undersøgt for de samme pesticider (se nedenfor) og der er ikke fundet spor af disse.

 

Chloridazon

Chloridazon, desphenyl

Chloridazon, methyl-desphenyl

 

 

Mvh Bestyrelsen

 

Kalk

 

Vi har fået flere forespørgsler på, om vandværket eventuelt har tænkt på at installere et "blødtvandsanlæg", som på en gang kunne afhjælpe kalkproblemer hos samtlige forbrugerne.

Det har vi ikke, da disse anlæg først nu, er ved at komme på markedet. Tanken er bestemt besnærende, men vi venter og ser hvor udviklingen fører hen.

Du kan læse mere om afkalkning her >> Afkalkning.

 

 

 

Fremover vil fysisk omdeling i postkasser kun ske i tilfælde af forurening.

Større anlægsarbejder annonceres i avisen og

 

Du kan altid holde dig ajour med vandværkets drift, via denne side - eller via mail.

 

 

Er du ikke tilmeldt mailservice, kan du tilmelde dig her

 

 

 

 

Værd at vide:

 

Vandets hårdhed er 18,6

I forbindelse med ledningsbrud kan der komme urenheder i røret, hvilket ses som 'beskidt vand'.

Dette kan kun afhjælpes ved at lade vandet løbe til det er rent igen.

Afvent eventuelt at andre brugere også hjælper til med at tømme rørene for urenheder (dag og aftentimerne)

 

 

 

Utætheder:

 

Får du fremover mistanke til en utæthed, har du nu muligheden for at se, om det så også er i nærheden af en vandledning. Alle vandværkets rørledninger er indtegnet på kort, under menupunktet "Ledningsnet".

Vandværkets ledninger går til skel.