Hjem

Vandværket forsyner 136 husstande.

Vandværket er privat ejet af samme136 husstande.

55 er nu tilmeldt emailservice ved planlagte driftsstop

Drift

 

Driften er normal.

 

Mvh Bestyrelsen

 

 

 

Fremover vil fysisk omdeling i postkasser kun ske i tilfælde af forurening.

Større anlægsarbejder annonceres i avisen og

 

Du kan altid holde dig ajour med vandværkets drift, via denne side - eller via mail.

 

 

Er du ikke tilmeldt mailservice, kan du tilmelde dig her

 

 

 

 

Værd at vide:

 

Vandets hårdhed er 18,6

I forbindelse med ledningsbrud kan der komme urenheder i røret, hvilket ses som 'beskidt vand'.

Dette kan kun afhjælpes ved at lade vandet løbe til det er rent igen.

Afvent eventuelt at andre brugere også hjælper til med at tømme rørene for urenheder (dag og aftentimerne)

 

Ås Vandværk, Aaes Vandværk, Aas Vandværk.

Vandspild 2017

 

Den 13 juni 2017 blev utætheden repareret. Udpumpet antal m3/dag faldt øjeblikkeligt.

Bestemt dejligt at se :-)

Får du fremover mistanke til en utæthed, har du nu muligheden for at se, om det så også er i nærheden af en vandledning. Alle vandværkets rørledninger er indtegnet på kort, under menupunktet "Ledningsnet".

Vandværkets ledninger går til skel.