Hjem

Vandværket forsyner 137 husstande.


Den 1-1-2022 overtog

Hovedgård Vandværk driften af Åes Vandværk.

http://www.hovedgaard-vand.dk

Ved driftsforstyrrelser. 

Kontakt

https://aaessmed.dk/ 

v/Søren Roslyng

Telefon 7566 9022


Alternativ Hovedgård Vandværk - http://www.hovedgaard-vand.dk 


Teknisk afdeling
Kontortid: Hverdage fra kl. 9.00 - 10.00 

Peter Juul Skovgård

Tlf.:75 66 12 96

Frydsvej 18

Telefax: 75 66 21 96

8732 Hovedgård

Email:tekniskafd@hovedgaard-vand.dk

Vandaflæsning i år.

Der skal selvaflæses som sidste år.


Aflæsningen skal sendes til SAMN og MidtRegnskab.
Samn har sendt besked til de enkelte brugere.
Midtregnskab sender aflæsning information senere.


Maillisten for Åes Vandværk slettes i det nye år, når ikke vi mener det giver mening at beholde listen længere.

Det samme med hjemmesiden aaesvand.dk


Hovedgård Vandværk benytter SMS service, hvilket er en noget mere hensigtsmæssig måde at kommunikere driftsstop med mere på.


Tilmelding til SMS via Hovedgård vandværks hjemmeside efter den 1/1-2022.

http://www.hovedgaard-vand.dk
Den 1/1 2022 slår Åes Vandværk og Hovedgård Vandværk sig sammen.

Derefter bliver der kun en fælles bestyrelse.


Lars Rasmussen vil deltage i bestyrelsen i mindst det første år efter sammenlægningen.


Mvh Bestyrelsen


Fra Åes Vandværk til Hovedgård vandværk.


Tilslutning til Vandværket:

I forbindelse med Hovedgård Vandværks overtagelse af Åes Vandværks drift med mere, har bestyrelsen personligt  informeret ejerne af de ejendomme i vor forsyningsområde, som har eget vand om følgende.


Coronaen lagde så lige en forsinkelse ind i planerne og vi er nu midt  i året 2021.

(Hvorfor er det så svært at fotografere en A4, så det ser ordentlig ud?  :-)


Ekstraordinær Generalforsamling - Åes Vandværk torsdag den 8 oktober 2020 er afholdt.


Der skulle stemmes for eller i mod sammenlægning med Hovedgård Vandværk, som også præsenteret på den ordinære Generalforsamling den 11 marts, dette år.

Ialt 11 medlemmer af Åes Vandværk var tilstede. Heraf 5 fra bestyrelsen.


Forslaget med sammenlægning af Åes og Hovedgård Vandværk blev vedtaget, med samtlige stemmer for.