Ansvar

Grundejerens ansvar.

 

Regulativet beskriver, hvad der er vandværkets ansvar (eller fælles ansvar) og hvad der er den enkelte grundejers ansvar. Regulativet finder du i menuen i venstre side.

 

Begreber.

 

Hovedledning.     Hovedledningen fra vandværket (vandværkets ansvar)

Stikledning.         Ledning fra hovedledning til grundejerens skel. (vandværkets ansvar)

Jordledning.        Ledning fra skel til bygning (grundejerens ansvar)

 

Der kan være en målebrønd i skel og/eller i bygningen.

Måleren er vandværkets ejendom.

 

Det er grundejerens pligt at jordledning og øvrige installation, indenfor skel er i god stand.

Udbedring af fejl og mangler, på jordledning og øvrig installation, indenfor skel er grundejerens ansvar. Også økonomisk.